OpenStreetMap

sergeybe

Mapper since: September 27, 2010

Государственный каталог географических названий:

https://rosreestr.ru/site/activity/naimenovaniya-geograficheskikh-obektov/gosudarstvennyy-katalog-geograficheskikh-nazvaniy/

Новое решение DWG по Крыму:

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Group_Minutes/DWG_2018-11-14_Crimea