OpenStreetMap

moaxed

Mapper since:
March 12, 2013

Pågående projekt:

januari 2023 Väginformationen i Sverige är eftersatt. Framförallt hastighetsgränser, vilket begränsar OSMs användbarhet vid navigation och routing. Jag ger mig på ett större projekt att se över hastighetsgränserna i Sverige. Det kommer att ske under flera “passes”. De första passagerna sker semi-automatiskt, dvs ett visst mått av “bulk”, med manuell översyn. Framförallt gällande saknad data arbetar jag efter principen “hellre att det blir 95% rätt än att det inte finns någon data alls”. Allt sker med NVDB som källa.

Pass 1 - Addera saknad data. 1. Se över alla vägar med highway=motorway och komplettera med saknad data från NVDB. kontrollera mot NVDB. KLART. 2. Se över alla vägar med highway=trunk och komplettera med saknad data från NVDB. KLART. 3. Se över alla vägar med highway=primary och komplettera med saknad data från NVDB KLART. 4. Se över alla vägar med highway=secondary och komplettera med saknad data från NVDB. PÅGÅENDE. 5. Se över alla vägar med highway=tertiary och komplettera med saknad data från NVDB. ATT GÖRA. 6. Se över alla vägar med highway=unclassified och komplettera med saknad data. ATT GÖRA 7. Se över alla vägar med highway=residential och komplettera med saknad data. ATT GÖRA.

Pass 2: Uppdatera gammal data. I samma ordning som ovan uppdatera felaktig data.