OpenStreetMap

mkačer's Notes

Notes submitted or commented on by mkačer

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 604620

Není tady kruhový objezd, ale normální křižovatka.
There is not roundabout, but a normal intersection.

closed 208803

Mariánský Vrch nebo Mariánská skála. Hůrka ne. http://cs.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%A1_sk%C3%A1la

closed 265711 mkačer

Opravdu je tady jednosměrka?

closed 421529

These service roads are presumably in reality asphalted forest tracks (like so many in the wider region).

Google Translate (hope it is correct):
Tyto obslužné komunikace jsou podle všeho ve skutečnosti asfaltové lesní cestě (tak jako mnozí v širším regionu).

closed 403270 Grumpa9

Tyršův most se opravuje a je dočasně uzavřen.

closed 312840

mountain "Spáleništê 692m"

closed 373382

Ich habe gehört, dass die Radrouten 23 und 3010 von hier bis Cinovec den Verlauf getauscht haben.

closed 373384

Ich habe gehört, dass die Radrouten 23 und 3010 von hier bis Fojtovice den Verlauf getauscht haben.

closed 395417

Česká Spořitelna na této lokaci zrušena.Přestěhována do Petlérská 416, Klášterec nad Ohří

closed 395413

Touto ulicí týdně minimálně 1x projedu a takto jednosměrná není. Popis: Když jedeme po Karlovarské ulici od Benzinky podél hřbitova a dáme se doprava,podle mapy do Palackého ulice nesmíme (jednosměrka obráceně). Podle místních značek (a pravdy) smíme a dále smíme v jet doleva a pokračovat ulicí Palackého až na křižovatku s ulicí Zahradní. Bohužel,tato chyba je ve všech navigacích

« Previous | Page 1 | Next »