OpenStreetMap

marco406's Notes

Notes submitted or commented on by marco406

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 2492727 Mateusz Konieczny

to nie highway=track

closed 4060081 marco406

Proszę o weryfikację oznakowania drogi od ul. Topolowej w Miechowie do Bukowskiej Woli. Według dokumentacji projektowej miał to być "ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4m z warunkowym dojazdem do posesji przy ul. Granicznej". Więc highway:unclassified jest chyba za wysoką kategorią. Raczej residential lub service wraz z np. bicycle:yes

closed 3821092

kolejność adresów i budynków dla źle obecnie opisach przy ulicy Perłowej 4A do 4G jest jest taka:
[4A][4B][4C] [4D][4E][4F][4G]
Patrz GoogleMaps - tu jest dobrze.

closed 3777706 Tajtrdlik

Forwarding anonymous report from #Mapy.cz user, please verify: "Wiata przy ścieżce rowerowej, stół z ławeczkami, kosze na śmieci, miejsca dla rowerów."

closed 3366458 Pan Perníček

Forwarding anonymous report from #Mapy.cz user, please verify: there's no bus stop.

closed 3523005 Tomek | Yanosik

Proszę o weryfikację informacji o ul. Niedźwiedziej

closed 3452700 Pan Perníček

Forwarding anonymous report from #Mapy.cz user, please verify: Teren pałacu ogrodzony. Brak dostępu do dróg wewnętrznych wokół pałacu.

closed 1580888 Mateusz Konieczny

https://www.openstreetmap.org/node/1567775022 - co to za Skałka? brakuje obszaru natual=bare_rock czy chodzi o coś innego?

closed 2622949 marco406

Czy tu jest na pewno ścieżka rowerowa? Została ona naniesiona 4 lata temu a na zdjęciach z geoportalu z 2020 r. nic takiego nie ma.

closed 2152707 adas

Droga rowerowa chyba jest juz przedłużona

« Previous | Page 1 | Next »