OpenStreetMap

lukbas's Notes

Notes submitted or commented on by lukbas

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 1068127 lukbas

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Sp.z.o.o.

closed 1068076 lukbas

Sklep Odido

closed 1068077 lukbas

Sklep Malinka

closed 974505

Tu też brama (na drugim koncu też).

closed 955588

Amfiteatr już nie istnieje

closed 1068030 lukbas

Po przebudowie peron 2 pomiędzy torem nr 2 i 4. Perony obecnie nie dochodzą do ulicy. Dojście do peronu nr 2 przez tory nr 1 i 2 przy budynku stacyjnym.

closed 1068019 lukbas

Peron 2

closed 1068017 lukbas

Peron nr 2 wydłużony o 66 metrów i wyposażony w wiatę i ławki. Tu gdzie znacznik przejście przez tory z końca peronu nr 2 do ul. Budowlanej.

closed 1068021 lukbas

Parking

closed 1073835 lukbas

To S5 a nie DK16, ale z oznaczeniem poczekajmy na otwarcie w sierpniu.

« Previous | Page 1 | Next »