OpenStreetMap

lromberg's Notes

Notes submitted or commented on by lromberg

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 250785 Grillo

Här är en trappa inritad. Kan vägen som leder till den verkligen vara en gc-väg?

closed 1534537 turepalsson

Den här sträckan har just nu "no" för ungefär alla rimliga transportsätt. Är det verkligen meningen?

« Previous | Page 1 | Next »