OpenStreetMap

jordan_osm's Notes

Notes submitted or commented on by jordan_osm

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 2626346

Deze doorgang is opgeheven met aanleg van het Ecoduct Koekendaal, om het ecoduct rust te geven. Met meest zuidelijke wandelpad is daarmee ook vervallen. Enkel het 'rondje' om de noordelijke akker is intact gebleven. Er is door de singel wel een sluiproute ontstaan, maar deze is niet formeel en wordt niet instant gehouden door gemeente.

closed 3045301

Pad is niet meer begaanbaar

closed 2626363

Deze wandelroutes zijn niet openbaar ontsloten (zit een afgesloten raster tussen). Enkel toegankelijk voor leden Argo Ateletiek.

« Previous | Page 1 | Next »