OpenStreetMap

jetthe's notes

Notes submitted or commented on by jetthe

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 82381 jetthe

Roundabout is missing.

over 4 years ago 11 days ago
closed 767997 jetthe

Ny/uppdaterad Väg 56 Heby-Stingtorpet-Tärnsjö öppnad 2016-10-28, se http://www.trafikverket.se/nara-dig/Uppsala/projekt-i-uppsala-lan/vag56-heby-stingtorpet-tarnsjo/
Delvis helt ny sträckning som behöver survey+mappning, resterande sträckning behöver uppdatering avseende anslutande vägar och mötesseparation.

over 1 year ago 7 months ago
open 279636 jetthe

Huvudbyggnaden för f.d. Shell är riven. Eftersom jag har teflonminne så minns jag inte om taket över pumparna är kvar som tidigare eller om det ersatts av nytt tak över St1:s pumpar.

over 3 years ago 10 months ago
closed 486574 jetthe

Husen vid den här gatan har add:street=Arrendatorsgatan trots att de ligger vid Tröskaregatan. Lokalkännedom eller survey behövs för fix.

over 2 years ago 11 months ago
closed 274755 jetthe

Infarterna från rondellen och in mot parkering respektive bensinmack i nordväst behöver justeras. GPX och Bing/Mapbox stämmer inte överens så lokalkännedom/survey behövs på platsen.

over 3 years ago 11 months ago
closed 157843 jetthe

This residential road looks quite suspicious and there is no GPS trace to match it to. Needs survey!

about 4 years ago about 1 year ago
closed 41126 jetthe

This roundabout needs remapping.

over 4 years ago about 1 year ago
closed 226707 jetthe

Planskild korsning har tagits i bruk som ersättning för plankorsningen. Behöver kontrolleras och mappas om.

over 3 years ago about 1 year ago
closed 137986 jetthe

Cykelvägen som är ritad lite här-och-där kring Trångforsvägen måste kontrolleras och ritas ut korrekt avseende vilken sida om vägen den går på samt vilka vägar den ansluter till.

about 4 years ago about 1 year ago
closed 456171 jetthe

Mötesseparation och trafikplatser invigda 2015-10-23 saknas i kartdatat, se http://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-lan/E4-motesfri-vag-Boviken-Rosvik/

over 2 years ago about 1 year ago

« Previous | Page 1 | Next »