OpenStreetMap

fredrikr's notes

Notes submitted or commented on by fredrikr

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 37392 fredrikr

På kartan ser det ut som att man kan använda denna väg som genomfart mellan de större vägarna i norr och söder, men när man kör in norrifrån finns skyltar som säger att det är en återvändsgata. Kan någon lokal karterare titta närmare på denna gata?

almost 5 years ago over 4 years ago

« Previous | Page 1 | Next »