OpenStreetMap

ateixido's Notes

Notes submitted or commented on by ateixido

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 3966735 ateixido

Algú de la zona pot actualitzar el estat del cinema Truffault i edifici El Modern.
Crec que ja han acabat les obres i està en funcionament.

closed 3621946 ateixido

Aquí hi ha una segona "Plaça dels Jurats"?
No sembla correcte.
Algú ho pot verificar?

closed 3536111 ateixido

posible ubicació del Centre Geriàtric Maria Gay.
Algú ho pot verificar?

closed 3274712 ateixido

Aquí hi ha una zona d'aparcament

via StreetComplete 44.1

Attached photo(s):
https://westnordost.de/p/103338.jpg

closed 3481212 ateixido

El carrer Major de Salt en el tram entre C Miguel de Cervantes i C Abat Oliva passa de ser highway:tertiary a highway:residential i després segueix com highway:tertiary.
Diria que és un error ja que aquest tram no sembla diferent als adjacents

closed 3274724 ateixido

Falta el carrer passatge corrons

via StreetComplete 44.1

Attached photo(s):
https://westnordost.de/p/103339.jpg
https://westnordost.de/p/103340.jpg

closed 2545164 ateixido

Possible carrer de Caterina Albert?

closed 1233890 Fran García

"futuro cuartel guardia civil y policia nacional"
POI name: POLICIA DE LA GENERALITAT - MOSSOS D'ESQUADRA
POI types: building amenity-police
OSM data version: 2017-10-06T18:13:02Z
#mapsme

closed 1329984 ateixido

Falta rotonda

closed 1291202 ateixido

comprovar sentit del carrer Garbí

« Previous | Page 1 | Next »