OpenStreetMap

archie

Mapper since:
August 11, 2009

Till dig som börjar med openstreetmap (osm)

Vad är openstreetmap?
Openstreetmap är en databas för objekt som vägar/gator, landområden, skolor m m.

Så openstreetmap är ingen karta?
Nej, openstreetmap är en databas, ingen karta. Det är nog det vanligaste misstaget bland dem som börjar “rita” på osm.

Vad är en databas som openstreetmap bra för?
Med hjälp av digitala datan som lagras i openstreetmap kan kartor skapas.

Vilken karta då?
T ex den kartan som du har framför dig när du går till www.openstreetmap.org. Den kallas även för Carto.

Finns det andra kartor som hämtar datan från openstreetmaps databas?
Ja, en uppsjö. Kolla här: Lista över “kartor”

Ok, vad är det som sparas i osm databasen?
Dels det du ritar, 1) dvs punkt, linje eller area samt dels 2) de taggar du sätter tillsammans med det du ritat

Objekt kallas i osm för Används t ex
punkt node ett enskilt träd
linje way en väg eller gata
area closed way en byggnad, hus

Taggar (dvs ett taggpar som består av ett nyckelbegrepp (key) och ett värde (value) beskriver det du ritat. T ex: “highway=service”

Det räcker inte med taggar av typ “name=väg” eller name=hus”. Kom ihåg att osm är en databas. Nya kartor kan bara byggas av data som är taggad med andra taggar än name-taggen. Program som “bygger” eller “ritar” kartor kan inte omsätta taggar med bara name-taggen.

Så det gäller för dig att sätta rätt taggar på det du ritat. Ibland kan det rätta vara en kombination av taggar, dvs flera taggpar.

Så konsten eller skickligheten består i att rita rätt, dvs om t x vägen är rakt, en rak linje eller tvärtom en böjd linje för krokiga vägar och att att välja rätt taggar.

Hur vet jag vilka taggar jag skall ta?
Du hittar taggarna här: Lista över taggar


Länkar: