OpenStreetMap

Zibi-importy

Mapper since: January 12, 2014

Konto do importów stworzone przez usera Zbigniew_Czernik. Uważam, że tworzenie oddzielnego konta do importów nie rozwiązuje niczego, jednak niektórzy w OSMF/DWG uważają inaczej, a nie chce mi się kopać z koniem.

Import account for user Zbigniew_Czernik. I don’t really think separate import accounts solve anything, but there are those that think otherwise so let’s not annoy them.