OpenStreetMap

Xelgen

Mapper since:
July 02, 2008

I’m living in Yerevan, and mainly editing it in OSM. I write GPS tracks with Columbus V900 GPS logger (used Holux BT reciever and GPSvp and TGPS apps on WinMobile till fall 2010). Using JOSM for editing maps. Recently I’m experimenting with Leica Disto laser distance meter, for OSM.

If you live in Yerevan, Armenia or NKR, please drop me a line here or on wiki.OSM. I’d like to build up Armenian OSM community, as I believe it will be much more effective and fun, if we OSM together.

I’ve got two additional Columbus V900, which are perfect loggers for OSM, and I’m ready to lend them to those who wish to track things in Armenia, but don’t have GPS or have only low accuracy GPS in their phones (please don’t use them, unless you know what HDOP is).

Ես ապրում եմ Երևանում և ՕՍՄ–ում հիմնականում քարտեզագրում եմ հենց Երևանը։ ՋիՊԻԷս ուղիները գրում եմ Քոլումբուս Վ900 լոգգերով, իսկ խմբագրումները անում եմ ՋՈՍՄ-ով։ Վերջերս նաև սկսել եմ օգտագործել լազերային հեռաչափ։

Եթե ապրում եք Երևանում, Հայաստանի կամ Արցախի այլ բնակավայրերում ինձ մի երկտող գրեք այստեղ կամ ՕՍՄ-ի վիքիում։ Կուզեյի տեսնել ՕփենՍթրիթՄեփի հայկական համայնք։ Համոզված եմ, որ միասին քարտեզագրելը ավելի արդյունավետ և հաճելի կլինի։ Միշտ ուրախ եմ օգնել հարցերի դեպքում։

Ես ունեմ 2 լոգգեր, և կարող եմ ժամանակավորապես դրանք տրամադրել նրանց, ով ուզում է քարտեզագրել, սակայն չունի հարմար սարք։ Խնդրում եմ խուսափեք հեռախոսների ներդրված դիրքորոշուման հնարավորություններով թրեք գրելուց, եթե չգիտեք ինչ բան է HDOP (կարող եք կարդալ դրա մասին ՕՍՄ–ի վիքիում)։