OpenStreetMap

Te-Ika

Mapper since: March 24, 2016

From Colorado, I travel to many places gathering ground verification data and contributing to OSM. I am a part of Kaart and contribute under that source tag. I'm always looking to improve so please send me a message if you have any questions about what I have edited.

Kain Colorado, Ia mwananga nako taabo aika raroa ni karekea te koaua kain eti ma te atatai ibukin OSM. Ia bon kaina te krubu ae Kaart ao anga au buobuoki ma te taetae "KG Ground Survey." N tai nako Ia kan rikirake n arou ae tamaroa, ngkanna iai kanoani waam kanakoa nakoiu ao N na butimwaea naba.