OpenStreetMap

Sparty0's Notes

Notes submitted or commented on by Sparty0

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 1529990 Mateusz Konieczny

Czy to jest droga na pole/do lasu która nie prowadzi do domów? Bo jeśli nie to highway=track jest błędne

Jakość drogi oznaczamy przez surface, smoothness - jeśli jest droga do domów to będzie to highway=residential/service a nie highway=track, nawet jeśli jest to droga nieutwardzona

about 3 years ago 5 months ago
open 1024059

Chom (lokalna obszaru leśnego)

over 4 years ago 9 months ago

« Previous | Page 1 | Next »