OpenStreetMap

SQ9NIT's Notes

Notes submitted or commented on by SQ9NIT

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 1832816

Galabeton

closed 1341623

4518W

closed 2112684 SQ9NIT

To chyba historic powinno być.

closed 710599

parking przy kosciele

closed 685018 Martin Er

Batorego 48 jest tutaj.

closed 685019 Martin Er

Nowa 101

closed 401701

Jaz piętrzący " Krążel" piętrzący rzekę Stobrawę . W wyniku tego mamy odnogę rzeki Stobrawa pod nazwą "Kluczborski Strumień". Należy zmienić nazewnictwo. "Młynówka" jest nadal rz. Stobrawą, natomiast "Stobrawa" nazywa się "Kluczborski Strumień".
W miejscowości Dąbrowa znajdują się stawy hodowlane , prze które przechodzą tory kolejowe. Przed torami kolejowymi znajduje się jaz piętrzący "Mielęcin" ,który piętrzy wodę z trzech rzek Stobrawa, Sarzyna, Bogacica. Rzeki nie są zaznaczone na mapie.

closed 341371

Budynku nie ma/ Buiding not exist.

closed 341374

Budynku nie ma/ Buiding not exist.

closed 341372

Budynku nie ma/ Buiding not exist.

« Previous | Page 1 | Next »