OpenStreetMap

SQ9NIT's Notes

Notes submitted or commented on by SQ9NIT

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 1832816

Galabeton

over 3 years ago almost 3 years ago
closed 1341623

4518W

almost 5 years ago almost 3 years ago
closed 2112684 SQ9NIT

To chyba historic powinno być.

almost 3 years ago almost 3 years ago
closed 710599

parking przy kosciele

over 6 years ago over 6 years ago
closed 685018 Martin Er

Batorego 48 jest tutaj.

over 6 years ago over 6 years ago
closed 685019 Martin Er

Nowa 101

over 6 years ago over 6 years ago
closed 401701

Jaz piętrzący " Krążel" piętrzący rzekę Stobrawę . W wyniku tego mamy odnogę rzeki Stobrawa pod nazwą "Kluczborski Strumień". Należy zmienić nazewnictwo. "Młynówka" jest nadal rz. Stobrawą, natomiast "Stobrawa" nazywa się "Kluczborski Strumień".
W miejscowości Dąbrowa znajdują się stawy hodowlane , prze które przechodzą tory kolejowe. Przed torami kolejowymi znajduje się jaz piętrzący "Mielęcin" ,który piętrzy wodę z trzech rzek Stobrawa, Sarzyna, Bogacica. Rzeki nie są zaznaczone na mapie.

over 7 years ago over 7 years ago
closed 341371

Budynku nie ma/ Buiding not exist.

almost 8 years ago almost 8 years ago
closed 341374

Budynku nie ma/ Buiding not exist.

almost 8 years ago almost 8 years ago
closed 341372

Budynku nie ma/ Buiding not exist.

almost 8 years ago almost 8 years ago

« Previous | Page 1 | Next »