OpenStreetMap

RicoElectrico This user is a moderator

Mapper since: February 13, 2012

Michał. Mapuję w OSM od 2012 roku. Mieszkam w Gdyni i tu głównie edytuję. Regularnie monitoruję też edycje na Pomorzu.

Udzielam się na polskim forum i facebookowej grupie, czasem znajdziesz mnie na kanale IRC #osm-pl i Discordzie.

Jeśli zostawiłem przy Twoim zestawie zmian komentarz i wciąż masz wątpliwości, nie gryzę i chętnie pomogę ;) W ogóle możesz pisać śmiało z czymkolwiek, bo wiadomości sprawdzam na bieżąco, nawet jeśli w danym czasie nie edytuję.

Jestem członkiem Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska. Obecnie zajmuję się naszą stroną na Facebooku.

http://hdyc.neis-one.org/?RicoElectrico


Michał. I map for OSM since 2012. I live in Gdynia and I mainly edit here. I also regularly monitor edits in Pomerania.

I participate in the Polish forum and the Facebook group. Sometimes you can find me on the #osm-pl IRC channel and Discord.

If I left a comment below your changeset and you still have questions, I don’t bite and I will happily help you ;). Actually, you can write to me with anything, because I check messages constantly, even if I don’t edit in a while.

I am a member of Polish OpenStreetMap Association. Currently I take care of our Facebook fanpage.