OpenStreetMap

Polskagorom123's Notes

Notes submitted or commented on by Polskagorom123

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 3200805 kasmar00

Unable to answer "How many cars can be charged here at the same time?" for https://osm.org/node/9591009988 via StreetComplete 43.2:

To jest ładowarka do autobusów, są trzy stanowiska

closed 3553685

W tym miejscu mieści się Poznańska Szkoła Mody - „Fashion School Poznań”
Proszę o dodanie tego punktu na mapie, dojeżdżają do nas studencie z całej Polski, a to bardzo ułatwi im dojazd do uczelni.

« Previous | Page 1 | Next »