OpenStreetMap

Piiloairo78's notes

Notes submitted or commented on by Piiloairo78

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 1253658 Piiloairo78

2 övergångställen har tagits bort i det här området och ett har kommit till på annat ställe. Behöver mappning. Cykelbana har även byggts hela brinkebacken ner (lokalt namn)

5 months ago 5 months ago
open 1253659 Piiloairo78

-hittade inte denna stig längre

5 months ago 5 months ago
closed 852142 Benwhy

Bussterminalen flyttad. Området är bilparkering.

over 1 year ago 5 months ago
closed 1038507 Denniskn

"Efter blomstergatan heter den andra gatan bruksgatan den sista biten och inte roddaregatan. "
POI name: Roddaregatan
POI types: psurface-paved_good highway-residential
OSM data version: 2017-06-09T16:24:09Z
#mapsme

11 months ago 6 months ago
closed 852262 Benwhy

Bussterminal ombyggd och bussarna kör åter igen högertrafik.

over 1 year ago 6 months ago
closed 1148131 Grillo

Kontroll behövs om denna Statoilstation bytt namn till CircleK, lagts ner eller är något helt annat.

8 months ago 6 months ago
closed 345684 Piiloairo78

Vägen skall flyttas något närmare järnvägen och en gång/cykelväg byggs. Skall vara färdigt i juni. Källa: MVT

about 3 years ago 6 months ago
closed 347836 Piiloairo78

I den här skogen finns en motionsslinga

about 3 years ago 6 months ago
closed 345687 Piiloairo78

Rondell byggs här och slingerbulten förlängs

about 3 years ago almost 2 years ago
open 347837 Piiloairo78

Storgatan smalnas av fram till Prinsgatan under vårsommar 2015

about 3 years ago over 2 years ago

« Previous | Page 1 | Next »