OpenStreetMap

Nemo02's notes

Notes submitted or commented on by Nemo02

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 1397667 Nemo02

Vloni byly stavbou přeložky I/11 přerušeny obě turistické značky k rozcestí Rovná. Silnice je už od prosince v provozu, ale teprve na jaře se dodělávaly stavební práce.

Cesty nebyly obnoveny, značení nyní končí u protihlukových stěn. KČT musí vyznačit nové vedení. Kdy k tomu dojde není jisté. Na webu turistickeznaceni.cz je uvedeno "Úpravy okolí by měly být hotové v roce 2018, takže letos nově vyznačené trasy by mohli turisté používat v roce 2019."

about 1 month ago about 1 month ago
closed 1280421

Roads don't touch on the map, but there is real crossing here.

5 months ago 3 months ago
closed 1108484 Kuba Mazúr

"První úsek od Frydecke je jednosměrný právě v tomto směru "
POI name: Gymnazijní
POI types: hwtag-oneway highway-residential
OSM data version: 2017-07-28T09:42:02Z
#mapsme

10 months ago 7 months ago
closed 1108483

"Poslední úsek je jednosměrný ke Studentské "
POI name: Akátová
POI types: hwtag-oneway highway-residential
OSM data version: 2017-07-28T09:42:02Z
#mapsme

10 months ago 7 months ago
closed 1070119 Nemo02

Nové autobusové nádraží. Posunuto, nyní je mezi budovou 3318/7a a kolejemi. Nové zaústění do kruhové objezdu, zkráceny kusé koleje.

11 months ago 11 months ago
open 290090 Mar4s

Tyhle cesty by pravděpodobně měly být značeny jako lesní, tj highway=track

over 3 years ago about 1 year ago
closed 927147 zbysek freez

Výroba klíčů a autoklíčů (OSM data version: 2017-02-15T16:20:03Z) #mapsme

over 1 year ago about 1 year ago
closed 662552 Nemo02

Červená TZT nyní vede od Nydečanky kolem Šnejdárkova pomníku na Polední a přes vrchol Loučky.
více: www.snejdarek.cz

almost 2 years ago almost 2 years ago
closed 328133 vrabcak

výstavba cyklostezky
http://cestovani.lidovky.cz/na-nabrezi-reky-olse-v-ceskem-tesine-vznika-nova-cyklostezka-p5f-/aktuality.aspx?c=A150307_125304_aktuality_ele

over 3 years ago over 2 years ago
closed 241377 Vladimír Domes

Chybí budova 271/32

almost 4 years ago over 3 years ago

« Previous | Page 1 | Next »