OpenStreetMap

Karol_S

Mapper since:
March 19, 2014

PL

Stwórzmy uniwersalną, wysoce szczegółową mapę korzystającą nie tylko z dostępnych źródeł oraz zdjęć lotniczych, ale także wiedzy lokalnej. Moje obecne obszary zainteresowań:

  • kompleksowe opracowanie szczegółowej mapy w obrębie powiatu skarżyskiego,
  • zagospodarowanie naturalne oraz urbanistyczne terenu w oparciu o zdjęcia lotnicze,
  • aktualizacja punktów POI w oparciu o wiedzę lokalną,
  • nazwy obiektów fizjograficznych, przyrodniczych itp.; wysokości wzniesień, szczytów – PRNG oraz numeryczny model terenu Geoportalu,
  • aktualizowanie nazw i mapowanie terenów wojskowych w oparciu o dostępne źródła.

EN

Let’s create universal, high-precision map, using not only available sources and aerial imaginary, but also local knowledge. My current interests:

  • creating complex, highly accurate map of Powiat Skarzyski, Poland,
  • mapping natural areas and landuses, basing on local knowledge and aerial imaginary,
  • updating POIs basing on local knowledge,
  • adding names of physiographic, natural objects, adding peaks, wetlands, streams, etc. – basing on altitude maps, Polish Geoportal numeric terrain model and Polish Register of Geographical Names,
  • updating military terrains and military units names, basing on public resources.