OpenStreetMap

Jerry_W2k

Mapper since:
October 16, 2016

Cześć! Wspieram rozwój OSM poprzez dodawanie do bazy danych informacji o obszarach zagospodarowania/natury- łąki, pola, lasy, zabudowania, zakrzaczenia, stawy itp. Dodaję także budynki, miejsca interesu publicznego oraz drogi dojazdowe lub wiejskie/leśne.

Mój pierwotny cel polegał na uzupełnieniu obszarów rolnych, łąk i brakujących lasów w powiecie chojnickim. Ten cel został już osiągnięty.

Aktualnie skupiam się na mappowaniu landuse/natural w sąsiednich powiatach, w szczególności w powiecie człuchowskim i sępoleńskim. Ponadto, dzięki nowym ortofotomapom, aktualizuję landuse/natural/building w powiecie chojnickim.

Moim następnym zadaniem jest dokonanie inwentaryzacji wszystkich linii autobusowych i przystanków lokalnego operatora komunikacji publicznej, włączając różne warianty tych samych linii.

Moją długoterminową ambicją jest ukończenie mapowania landuse/natural w każdym z sąsiednich powiatów.

Mój wkład: http://hdyc.neis-one.org/?Jerry_W2k