OpenStreetMap logo OpenStreetMap

JTS51's Notes

Notes submitted or commented on by JTS51

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 1211340

Ten noorden van Hoogeveensche vaart is hier een zandwingebied. Ten zuiden van Hoogeveensche vaart is de waterpartij Veening uitgebreid naar het oosten. Dit dient nu als waterbuffer bij extreme wateroverlast. Tussen Hoogeveensche vaart en Veening is ook een stuw gemaakt, Voor fietsers is hier nu een bruggetje over de stuw heen. Ook aan de noordkant is een stuw tussen het zandwingebied en vaart, om dezelfde reden.

closed 1115194 JTS51

airport

« Previous | Page 1 | Next »