OpenStreetMap

Imergis's notes

Notes submitted or commented on by Imergis

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 1107734 Imergis

Een medewerker van de gemeente Baarle-Nassau meldde mij dat deze "Omlegging Baarle" voorlopig nog niet open is. De kaart is dus voorbarig. Wijzigen naar "highway" = 'construction'?

over 3 years ago over 3 years ago

« Previous | Page 1 | Next »