OpenStreetMap logo OpenStreetMap

Grillo's Notes

Notes submitted or commented on by Grillo

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 1346808 Pollux71

Denna korsning finns kvar, men 288 fortsätter rakt fram på ny sträckning. Se Trafikverket och GPS spår

closed 1811061 gunnar1m

There is also water.

open 497376 jptolosa

Islands Buholmen and Killingholmen on mainland? Maybe they are "islands" of the wetland surround the lake.

closed 2248548 Grillo

Södra delen av idrottsgatan verkar vara en gc-väg, behöver survey eller mapillary

closed 2260715 Grillo

Det ser inte ut som att man kan ta sig igenom från Hörneledsvägen till Kristianstadsgatan här. Survey behövs

closed 1285563 QueenMadness

Sankt Olofs gården

closed 1148160 Grillo

Kontroll behövs om denna Statoilstation bygg namn till CircleK, lagts ner eller är något helt annat.

closed 1214911 Grillo

this stretch of cycleway needs to be checked

open 884028 Hajin Jung

Mobis PG (OSM data version: 2017-01-19T15:17:02Z) #mapsme

closed 2681749

Stigen avstängd enligt markägaren

« Previous | Page 1 | Next »