OpenStreetMap

Anj90's Notes

Notes submitted or commented on by Anj90

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 1848950 Anj90

Ao

closed 680036 Ap0ll02009

Đảo Ngọc vừng (OSM data version: 2016-06-01T10:03:02Z) #mapsme

closed 597734

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

closed 218793

No left turn.

closed 973653 Đức Hoà

Vị trí này là cửa hàng máy tính Đức Hoà Computer

closed 912579 osuzin

Nhà máy gạch Vũ Thư (OSM data version: 2017-02-15T16:20:03Z) #mapsme

closed 569962

Chị em quán

closed 403859

Áo Cưới Bính

closed 216295

No left turn:
quang truong thai binh

closed 1048654

PIANO THÁI BÌNH

« Previous | Page 1 | Next »