OpenStreetMap

AndersAndersson's notes

Notes submitted or commented on by AndersAndersson

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 711606 AndersAndersson

Två av husen har en namnskylt med Fritiof och Frideborg. Vilka?

almost 2 years ago 14 days ago
closed 1404234 hsandin

Rudängsmyrans våtmark

27 days ago 23 days ago
closed 1148244 Grillo

Kontroll behövs om denna Statoilstation bygg namn till CircleK, lagts ner eller är något helt annat.

9 months ago 24 days ago
closed 116005 AndersAndersson

Skidspår korsar vägen. Survey behövs.

over 4 years ago 2 months ago
closed 1148139 Grillo

Kontroll behövs om denna Statoilstation bygg namn till CircleK, lagts ner eller är något helt annat.

9 months ago 5 months ago
open 1289540 AndersAndersson

Något har ändrats här vid fotbollsplanen. Är den flyttad eller borttagen?

5 months ago 5 months ago
open 1274560 AndersAndersson

Här finns en otaggad väg. Någon vet vad det är kan fylla i uppgifter om vägen.

http://www.openstreetmap.org/way/401774241

5 months ago 5 months ago
closed 1161421 AndersAndersson

Bro med gång och cykelväg har byggts över järnvägen.

9 months ago 6 months ago
open 396920 AndersAndersson

Denna kraftledning verkar vara nedplockad. Survey behövs.
http://www.hedemora.se/bygga-bo--miljo/underrattelse-om-granskning__2916

almost 3 years ago 7 months ago
closed 286630 AndersAndersson

Trappen och cykelvägarna ser konstiga ut. Ser det verkligen ut så här?

over 3 years ago 9 months ago

« Previous | Page 1 | Next »