OpenStreetMap

AndersAndersson's notes

Notes submitted or commented on by AndersAndersson

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 711606 AndersAndersson

Två av husen har en namnskylt med Fritiof och Frideborg. Vilka?

almost 2 years ago 19 days ago
closed 1404234 hsandin

Rudängsmyrans våtmark

about 1 month ago 28 days ago
closed 1148244 Grillo

Kontroll behövs om denna Statoilstation bygg namn till CircleK, lagts ner eller är något helt annat.

9 months ago 28 days ago
closed 116005 AndersAndersson

Skidspår korsar vägen. Survey behövs.

over 4 years ago 2 months ago
closed 1148139 Grillo

Kontroll behövs om denna Statoilstation bygg namn till CircleK, lagts ner eller är något helt annat.

9 months ago 5 months ago
open 1289540 AndersAndersson

Något har ändrats här vid fotbollsplanen. Är den flyttad eller borttagen?

5 months ago 5 months ago
open 1274560 AndersAndersson

Här finns en otaggad väg. Någon vet vad det är kan fylla i uppgifter om vägen.

http://www.openstreetmap.org/way/401774241

5 months ago 5 months ago
closed 1161421 AndersAndersson

Bro med gång och cykelväg har byggts över järnvägen.

9 months ago 6 months ago
open 396920 AndersAndersson

Denna kraftledning verkar vara nedplockad. Survey behövs.
http://www.hedemora.se/bygga-bo--miljo/underrattelse-om-granskning__2916

almost 3 years ago 7 months ago
closed 286630 AndersAndersson

Trappen och cykelvägarna ser konstiga ut. Ser det verkligen ut så här?

over 3 years ago 9 months ago

« Previous | Page 1 | Next »