OpenStreetMap

646ot@ng4inu11lt4r@n1ad0's Notes

Notes submitted or commented on by 646ot@ng4inu11lt4r@n1ad0

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 3016132 646ot@ng4inu11lt4r@n1ad0

Kulumpol ng Panatag

about 1 year ago 9 months ago
closed 3016139 646ot@ng4inu11lt4r@n1ad0

Panatag, Bayan ng Masinloc, Lalawigan ng Zambales, Rehiyon ng Gitnang Luzon, Republika ng Pilipinas

about 1 year ago 9 months ago

« Previous | Page 1 | Next »