OpenStreetMap

About this translation

In the event of a conflict between this translated page and the English original, the English page shall take precedence


Bản quyền và Giấy phép

OpenStreetMap®dữ liệu mở được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data Commons (ODbL) bởi OpenStreetMap Foundation (OSMF).

Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. Mã pháp lý đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.

Tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 (CC BY-SA).

Cách ghi công OpenStreetMap

Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.

Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến trang bản quyền này. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.

Các hình ảnh bản đồ lớp “Chuẩn” tại www.openstreetmap.org là một Tác phẩm được Sản xuất bởi Quỹ OpenStreetMap dùng dữ liệu OpenStreetMap theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở. Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh này, xin vui lòng ghi công như sau: “Bản đồ gốc và dữ liệu từ OpenStreetMap và Quỹ OpenStreetMap”.

Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ. Ví dụ:

Example of how to attribute OpenStreetMap on a webpage

Tìm hiểu thêm

Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi tại trang giấy phép Quỹ OSM.

Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem Quy định Sử dụng API, Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ, và Quy định Sử dụng Nominatim.

Những người đóng góp vào đây

Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:

 • Áo: Bao gồm dữ liệu từ Bang Viên (theo CC BY), Bang Vorarlberg, và Bang Tyrol (theo bản sửa đổi CC BY Áo).
 • Úc: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.
 • Canada: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).
 • Phần Lan: Chứa dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp dữ liệu khác theo Giấy phép dữ liệu mở NLS.
 • Pháp: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (Direction générale des Impôts).
 • Hà Lan: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (www.and.com)
 • New Zealand: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Dịch vụ Dữ liệu LINZ và được phát hành theo giấy phép CC BY 4.0.
 • Slovenia: Bao gồm dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát và Bản đồCục Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức ăn (thông tin công cộng của Slovenia).
 • Tây Ban Nha: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Viện Địa lý Quốc gia Tây Ban Nha (IGN) và Hệ thống Bản đồ Quốc gia (SCNE) được cấp phép tái sử dụng theo CC BY 4.0.
 • Nam Phi: Bao gồm dữ liệu từ Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia, bản quyền nhà nước được bảo lưu.
 • Vương quốc Anh: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–19.

Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại trang Người đóng góp trên OpenStreetMap Wiki.

Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.

Vi phạm bản quyền

Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.

Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo quá trình takedown hoặc nộp đơn trực tiếp tại trang khiếu nại trực tuyến của chúng tôi.

Nhãn hiệu

OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo Quy định về nhãn hiệu của chúng tôi.