OpenStreetMap

matsuoki

Mapper since: September 06, 2013 | Contributor terms: Accepted almost 4 years ago

こんにちは、素人です。

Hello. I m Koppa Mapper.

鳥取県では砂丘に梨を沢山植えています。

Niaoquxian de shaqiu shang zhong zhe hen duo lishu.