OpenStreetMap

lubosb's notes

Notes submitted or commented on by lubosb

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 35236 Virtuálny správca budov

Komenského 2,4

about 1 year ago 1 day ago
open 271665 lubosb

V tomto mieste (smer Žilina -> Strážov) značka max 40 km/h a zákaz vjazdu nákladným motorovým vozidlám.

Videné z križovatky s Bratislavskou, takže neviem, pokiaľ platí.

4 days ago 4 days ago
closed 261879

Cimitero di Samorin

25 days ago 6 days ago
open 266210

škola

17 days ago 6 days ago
open 146361

Sokolské chaty

8 months ago 9 days ago
closed 189962

Surveillance camera (check on streetview)

5 months ago 12 days ago
closed 39020

SAZP

about 1 year ago 16 days ago
closed 237272

Táto križovatka sa zmenila na kruhovú,takže je tam kruhový objazd.

https://www.facebook.com/mestoSala/photos/a.153649741323715.29362.112560972099259/153649947990361/?type=3&theater

3 months ago 2 months ago
closed 221122 lubosb

Tu je v smere od Prečína do centra PB značka "50 km/h; zákaz predbiehania; spomaľ radar". Samotné zariadenie som však nezaregistroval.

3 months ago 3 months ago
closed 211977

Incorrect speed limit. Reported speed limit is 0 km/h

4 months ago 3 months ago

« Previous | Page 1 | Next »