OpenStreetMap

eBin

Mapper since: October 13, 2012 | Contributor terms: Accepted over 4 years ago

  • Przedrostek low_ w celu ukrycia na mapie linii niskiego napięcia - IMO niepotrzebne na ogólnym stylu i pogarszają czytelność.