OpenStreetMap

Piiloairo78's notes

Notes submitted or commented on by Piiloairo78

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 1038507 Denniskn

"Efter blomstergatan heter den andra gatan bruksgatan den sista biten och inte roddaregatan. "
POI name: Roddaregatan
POI types: psurface-paved_good highway-residential
OSM data version: 2017-06-09T16:24:09Z
#mapsme

6 months ago 21 days ago
closed 852262 Benwhy

Bussterminal ombyggd och bussarna kör åter igen högertrafik.

11 months ago 22 days ago
closed 1148131 Grillo

Kontroll behövs om denna Statoilstation bytt namn till CircleK, lagts ner eller är något helt annat.

3 months ago 22 days ago
closed 345684 Piiloairo78

Vägen skall flyttas något närmare järnvägen och en gång/cykelväg byggs. Skall vara färdigt i juni. Källa: MVT

over 2 years ago 22 days ago
closed 347836 Piiloairo78

I den här skogen finns en motionsslinga

over 2 years ago about 1 month ago
closed 345687 Piiloairo78

Rondell byggs här och slingerbulten förlängs

over 2 years ago over 1 year ago
open 347837 Piiloairo78

Storgatan smalnas av fram till Prinsgatan under vårsommar 2015

over 2 years ago about 2 years ago
closed 208695 Piiloairo78

En till pir eller bryggar skall ha byggts under 2014 i Råssnäs båthamn

over 3 years ago about 3 years ago
closed 39622 jetthe

This intersection contains no node shared by the two roads. Missing bridge/tunnel tags?

over 4 years ago over 3 years ago

« Previous | Page 1 | Next »