OpenStreetMap

Piiloairo78's notes

Notes submitted or commented on by Piiloairo78

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 347837 Piiloairo78

Storgatan smalnas av fram till Prinsgatan under vårsommar 2015

6 months ago 5 months ago
open 347836 Piiloairo78

I den här skogen finns en motionsslinga

6 months ago 6 months ago
open 345687 Piiloairo78

Rondell byggs här och slingerbulten förlängs

6 months ago 6 months ago
open 345684 Piiloairo78

Vägen skall flyttas något närmare järnvägen och en gång/cykelväg byggs. Skall vara färdigt i juni. Källa: MVT

6 months ago 6 months ago
closed 208695 Piiloairo78

En till pir eller bryggar skall ha byggts under 2014 i Råssnäs båthamn

about 1 year ago about 1 year ago
closed 39622 jetthe

This intersection contains no node shared by the two roads. Missing bridge/tunnel tags?

about 2 years ago about 1 year ago

« Previous | Page 1 | Next »