OpenStreetMap

Piiloairo78's notes

Notes submitted or commented on by Piiloairo78

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 345684 Piiloairo78

Vägen skall flyttas något närmare järnvägen och en gång/cykelväg byggs. Skall vara färdigt i juni. Källa: MVT

over 2 years ago over 1 year ago
closed 345687 Piiloairo78

Rondell byggs här och slingerbulten förlängs

over 2 years ago over 1 year ago
open 347836 Piiloairo78

I den här skogen finns en motionsslinga

over 2 years ago over 1 year ago
open 347837 Piiloairo78

Storgatan smalnas av fram till Prinsgatan under vårsommar 2015

over 2 years ago almost 2 years ago
closed 208695 Piiloairo78

En till pir eller bryggar skall ha byggts under 2014 i Råssnäs båthamn

about 3 years ago about 3 years ago
closed 39622 jetthe

This intersection contains no node shared by the two roads. Missing bridge/tunnel tags?

about 4 years ago about 3 years ago

« Previous | Page 1 | Next »