OpenStreetMap

Piiloairo78's notes

Notes submitted or commented on by Piiloairo78

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 347836 Piiloairo78

I den här skogen finns en motionsslinga

18 days ago 18 days ago
open 347837 Piiloairo78

Storgatan smalnas av fram till Prinsgatan under vårsommar 2015

18 days ago 18 days ago
open 345687 Piiloairo78

Rondell byggs här och slingerbulten förlängs

22 days ago 22 days ago
open 345684 Piiloairo78

Vägen skall flyttas något närmare järnvägen och en gång/cykelväg byggs. Skall vara färdigt i juni. Källa: MVT

22 days ago 22 days ago
closed 208695 Piiloairo78

En till pir eller bryggar skall ha byggts under 2014 i Råssnäs båthamn

9 months ago 7 months ago
closed 39622 jetthe

This intersection contains no node shared by the two roads. Missing bridge/tunnel tags?

over 1 year ago 9 months ago

« Previous | Page 1 | Next »