OpenStreetMap

Palolo

Mapper since: December 17, 2010 | Contributor terms: Accepted over 5 years ago

Volunteer in many places. Sa ou fai Pisi Koa i Samoa i Sisifo, sa ou faigaluega i le ofisa o Vaomatua.