OpenStreetMap

Michoo's notes

Notes submitted or commented on by Michoo

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 459260

W tym miejscu nie ma Angelo

4 months ago about 2 months ago
closed 443336

Tu jest Biedronka

5 months ago 4 months ago
closed 333367

Tutaj powstaje nowa Biedronka.

11 months ago 8 months ago
closed 350203

Osiedle Nowe Bojary. Ten budynek (dawne Uchwyty) został zburzony.

10 months ago 10 months ago
closed 333421

Od 2 kwietnia parking ma być zamknięty. W jego miejscu ma być wybudowany jakiś skwer.

11 months ago 10 months ago
closed 347404

Dziwnie porozmieszczane są tutaj sygnalizacje na mapie

10 months ago 10 months ago
open 330956 maraf24

Czy te tereny zielony muszą być tak otagowane ?
Park, na nim park, w nim recreation_ground. A gdzieniegdzie village_green na parku.

11 months ago 11 months ago
open 309092

Brakuje wielu ścieżek w Parku Planty. Moim zdaniem powinny zostać dodane, bo dużo osób w okresie letnim odwiedza ten park.

about 1 year ago 11 months ago
closed 310813 Michoo

Rezerwat Bagno, czy też Uroczysko Bagno: Czy istnieje w ogóle ten rezerwat? Można znaleźć kilka wzmianek o nim w pewnej książce o ziołach, starych mapach i w internecie
m.in tutaj: http://www.bialystok.pl/Handlers/FileHandler.ashx?id=c6c027e3cf2f429ea8ce45402e3ff466 strona 10; http://www.zielonewrota.pl/index.php?art=817&k=6&lv=2&p=10&w=97 ). Ten fragment lasu jest na pewno chroniony(nie pamiętam w jaki sposób, znalazłem kiedyś coś na stronie miasta). Brakuje jakichkolwiek informacji o rezerwacie w EUNIS i CRFOP.

about 1 year ago about 1 year ago
closed 309697

Na terenie całego parkingu obowiązuje strefa ograniczenia prędkości do 20 km/h.

about 1 year ago about 1 year ago

« Previous | Page 1 | Next »