OpenStreetMap

Michoo's notes

Notes submitted or commented on by Michoo

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 459260

W tym miejscu nie ma Angelo

6 months ago 5 months ago
closed 443336

Tu jest Biedronka

7 months ago 7 months ago
closed 333367

Tutaj powstaje nowa Biedronka.

about 1 year ago 10 months ago
closed 350203

Osiedle Nowe Bojary. Ten budynek (dawne Uchwyty) został zburzony.

about 1 year ago about 1 year ago
closed 333421

Od 2 kwietnia parking ma być zamknięty. W jego miejscu ma być wybudowany jakiś skwer.

about 1 year ago about 1 year ago
closed 347404

Dziwnie porozmieszczane są tutaj sygnalizacje na mapie

about 1 year ago about 1 year ago
open 330956 maraf24

Czy te tereny zielony muszą być tak otagowane ?
Park, na nim park, w nim recreation_ground. A gdzieniegdzie village_green na parku.

about 1 year ago about 1 year ago
open 309092

Brakuje wielu ścieżek w Parku Planty. Moim zdaniem powinny zostać dodane, bo dużo osób w okresie letnim odwiedza ten park.

about 1 year ago about 1 year ago
closed 310813 Michoo

Rezerwat Bagno, czy też Uroczysko Bagno: Czy istnieje w ogóle ten rezerwat? Można znaleźć kilka wzmianek o nim w pewnej książce o ziołach, starych mapach i w internecie
m.in tutaj: http://www.bialystok.pl/Handlers/FileHandler.ashx?id=c6c027e3cf2f429ea8ce45402e3ff466 strona 10; http://www.zielonewrota.pl/index.php?art=817&k=6&lv=2&p=10&w=97 ). Ten fragment lasu jest na pewno chroniony(nie pamiętam w jaki sposób, znalazłem kiedyś coś na stronie miasta). Brakuje jakichkolwiek informacji o rezerwacie w EUNIS i CRFOP.

about 1 year ago about 1 year ago
closed 309697

Na terenie całego parkingu obowiązuje strefa ograniczenia prędkości do 20 km/h.

about 1 year ago about 1 year ago

« Previous | Page 1 | Next »