OpenStreetMap

Michoo's notes

Notes submitted or commented on by Michoo

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 248368

tu jest połaczenie ulic

3 days ago 3 days ago
closed 248361

droga w budowie

3 days ago 3 days ago
closed 248362

zatoczka TAXI

3 days ago 3 days ago
closed 235737

W wyszukiwarce ulica Duńska nie jest wyszukiwana w Białymstoku, podczas gdy część tej ulicy zawiera się w granicach miasta.

28 days ago 4 days ago
closed 235739

W wyszukiwarce Białystok, EDWARDA PAJKERTA nie istnieje, podczas gdy część tej ulicy zawiera się w mieście.

28 days ago 4 days ago
closed 240663 DanielM86

Zdaje się, że w tym budynku jest Wojewódzki Urząd Pracy a po drugiej stronie jest ten

17 days ago 4 days ago
closed 247626

PSS Społem "Atut" (zapis w takim stylu jest stosowany dla innych sklepów tej sieci w mieście)

5 days ago 4 days ago
closed 247624

Proszę wprowadzić zapis (tak jak inne sklepy tej sieci w mieście) PSS Społem "Pogodny"

5 days ago 4 days ago
closed 247311

W związku z zamkniętą uwagą dlaczego ciągle jednak widać tu przystanek?

5 days ago 4 days ago
closed 247636

skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną

5 days ago 4 days ago

« Previous | Page 1 | Next »