OpenStreetMap

Debeet's notes

Notes submitted or commented on by Debeet

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 402482 Debeet

Czy na pewno to minirondo powinno mieć direction=clockwise?

almost 3 years ago about 2 years ago
closed 452217

obecnie jest tutaj stacja shella

over 2 years ago over 2 years ago
closed 362267

Odcinek ulicy od skrzyżowania Krakowska-Zamkowa do pętli z ulicą Żwirki i Wigury nosi teraz nazwę Al. Jana Pawła II.

almost 3 years ago almost 3 years ago
closed 394455

Ten wjazd na osiedle jest stale zamknięty (otwierany włącznie okazjonalnie)

almost 3 years ago almost 3 years ago
closed 357706

do tego miejsca od ulic Paderewskiego ulica Złota jest dwukierunkowa

almost 3 years ago almost 3 years ago
closed 99911 Zbigniew_Czernik

Określić wysokość przejazdu (jeśli jest określona znakami).

over 4 years ago about 3 years ago
closed 99913 Zbigniew_Czernik

Określić max wysokość przejazdu (jeśli jest określona znakami).

over 4 years ago about 3 years ago
closed 243238

NR 105

BRAK Banku PKO

over 3 years ago over 3 years ago
closed 250185

to też jest Sandomierska 105, oprócz wielu innych firm, znajduje się tutaj Biuro Obsługi Klienta ZEORK.

over 3 years ago over 3 years ago
closed 250183

Placówka banku została zlikwidowana, w budynku oznaczonym 105 od bardzo dawna mieści się siedziba firmy SUPON

over 3 years ago over 3 years ago

« Previous | Page 1 | Next »