OpenStreetMap

DLichti's notes

Notes submitted or commented on by DLichti

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
open 83712 Kalken

Namn på sjön har hamnat fel.
Kalken

8 months ago 29 days ago
closed 65390 DLichti

This forest is far bigger than shown on the map.

9 months ago 29 days ago
closed 83434 jetthe

Vägarna i den här korsningen delar för närvarande inte noder trots att de korsar varandra i plan. Behöver åtgärdas i kombination med några kreativa turning-restrictions.

8 months ago 6 months ago
closed 103307 DLichti

Street names here are missing or wrong.

6 months ago 6 months ago
closed 78578 DLichti

check the connectivity of these residential roads to the main road

8 months ago 7 months ago
closed 28517 DLichti

powerlines need some review

11 months ago 8 months ago
closed 28519 DLichti

powerlines need some review, how are alle these connected?

11 months ago 8 months ago
closed 9306 turepalsson

Den här vägen behöver kollas upp.

about 1 year ago 8 months ago
open 78575 DLichti

Weird primary road needs some review

8 months ago 8 months ago
open 78543 DLichti

These amenity=school need to be transformed into some sort of building=school

8 months ago 8 months ago

« Previous | Page 1 | Next »