OpenStreetMap

theo1024's notes

Notes submitted or commented on by theo1024

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 678952 Mar4s

Přestavba křižovatky, přeložení koryta řeky

almost 2 years ago 8 months ago
closed 1197041 Mateusz Konieczny

tu serio jest chodnik z wyznaczoną po nim trasą dla koni?

8 months ago 8 months ago
closed 299714 JuraF

vede tu jen jeden most a jedna lávka (na straně blíž k VM) turistická značka a cyklotrasa vedou po mostu pro auta... není propojen přechod na straně parku s chodníkem vedoucím na lávku (to myslím není ani ve skutečnosti:)

over 3 years ago over 2 years ago

« Previous | Page 1 | Next »