OpenStreetMap

Vlaamse Waterwegen : jaagpad : wettelijk kader, en maximale snelheid

Posted by koninklijke on 2 July 2017 in Dutch (Nederlands)

This note is in Dutch, as it contains information on towpaths along waterways in Flanders; it concerns 1/ the merger of two bodies looking after waterways, and 2/ a note on the legal status -including maximum speed- of the service roads alongside canals and rivers.

1/ Gelezen op www.vlaamsewaterweg.be/fusie: “nv De Scheepvaart is op 10 februari 2017 herdoopt tot De Vlaamse Waterweg nv. Uiterlijk op 1 januari 2018 sluit Waterwegen en Zeekanaal NV aan en vormen zij samen De Vlaamse Waterweg nv”.

2/ Gelezen op http://www.vlaamsewaterweg.be/jaagpaden: Jaagpaden zijn de verharde of onverharde trekwegen langs (weerszijden van) de kanalen. Het gebruik van het jaagpad is geregeld in het ‘algemeen en bijzonder scheepvaartreglement’ (koninklijk besluiten van 15 oktober 1935 en 7 september 1950). Het jaagpad is een private dienstweg of exploitatieweg die De Vlaamse Waterweg nv toelaat om de decretale opdrachten vlot en efficiënt te kunnen vervullen.

Opgelet! Het jaagpad is geen fietspad zoals aangelegd langs openbare wegen, niettegenstaande bepaalde trajecten van het verharde jaagpad deel uitmaken van de provinciale of gemeentelijke fietsroutenetwerken of plaatselijk in functionele fietsnetwerken zijn geïntegreerd (weg van en naar school of werk). Zoals aangegeven is het jaagpad een exploitatieweg welke bepaalde motorvoertuigen met vergunning kunnen gebruiken.

Fietsers, voetgangers en bromfietsen (klasse A) hebben geen vergunning nodig ; op bepaalde jaagpaden worden sinds 4 juni 2017 ook snelle electrische fietsen (‘speed pedelecs’) toegelaten maar let op : “De maximum toegelaten snelheid op het jaagpad bedraagt 30 km/u”.

Login to leave a comment