OpenStreetMap

Tilirium

Posted by jhabijan on 17 May 2011 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-arheološko nalazište Tilirium na Gardunu iznad Trilja.

Loh datoteka prikupljeba sa garminom i pješke.

Location: Bašići, Općina Trilj, Splitsko-dalmatinska županija, 21240, Hrvatska

Login to leave a comment