OpenStreetMap

jhabijan's diary

Recent diary entries

Dinara-Troglavska skupina

Posted by jhabijan on 2 July 2011 in Croatian (Hrvatski)

Dodane dva loga(gpx) sa područja Troglava i ucrtana
- ratna cesta do Antića gleve
-kao i vrhovi Torlakova glava,Velika Divjakuša,Ledena kosa i i Rosića glava.

Logovi su snimani terencem i pješke sa Garminom od strane PU Dinarida i imam dozvolu za ucrtavanje na osm kartu.

Na tom području potrebno je dodati još stazu preko Crvenih greda i nekoliko lokaliteta

Location: Grad Vrlika, Splitsko-dalmatinska županija, 21236, Hrvatska

planinska staza na Rupe

Posted by jhabijan on 24 June 2011 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-planinska markirana staza od izvora r.Cetine do pl.skloništa na Rupama.

Snimljeno Garminom i pješke

Location: Općina Civljane, Šibensko-kninska županija, Hrvatska

Tilirium

Posted by jhabijan on 17 May 2011 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-arheološko nalazište Tilirium na Gardunu iznad Trilja.

Loh datoteka prikupljeba sa garminom i pješke.

Location: Bašići, Općina Trilj, Splitsko-dalmatinska županija, 21240, Hrvatska

Zelovski gaji i bunari

Posted by jhabijan on 15 May 2011 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano i popravljeno staza od centra Zelova preko gaja do pl.kuče Orlove stine i povratkom preko bunara.
Ucrtana pozicija 5 bunara sa pitkom vodom.
Log datoteka je prikupljena pješke i sa garminom.

Location: Glavinići, Općina Hrvace, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Kamešnica-Kurljaj

Posted by jhabijan on 25 April 2011 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka uspona na Kamešnicu.
Planinarska staza od Žlabine preko G.Korita-Pišteta-Razdolja-Vrška do Kamešnice te povratak preko Bunarića-Milčiča do Žlabine.
Log datoteka prikupljena pješke sa garminom 60 csx.

Location: Miškovići, Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

groblje Šibenica i okolni putevi

Posted by jhabijan on 11 February 2011 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-putevi i staze od Čurlina do groblja Šibenica,
- groblje Šibenica.
-cesta od groblja do D219 u G.Glavicama,
cesta od D219 do Romaca u Donjim Glavicama

Log datoteka prikupljena sa garminom i pješke.

Location: Glavice, Grad Sinj, Splitsko-dalmatinska županija, 21230, Hrvatska

Pjesacke staze

Posted by jhabijan on 9 February 2011 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-pjesacke staze na Radošiću,
-vodosprema Brnaze,
-relacije pješačkih staza i iste dodane u wiki.

Logdatoteka prikupljena sa garminom i pješke.

Location: Sinj, Grad Sinj, Splitsko-dalmatinska županija, 2130, Hrvatska

atletska tartanska staza

Posted by jhabijan on 1 February 2011 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-atletska staza od tartana u sportskom centru "Poljak-Ančić"
- igralište iza Pinjura

Log datoteka prikupljena pješke sa Garminom.

Location: Glavice, Grad Sinj, Splitsko-dalmatinska županija, 21230, Hrvatska

Planinski put na Dinaru

Posted by jhabijan on 19 January 2011 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-pl.put od Glavaša do vrha Dinare sa odvojkom do sklonišza Martinove košare.
Log datoteka je prikupljena pješke,garminom od stranw članova pl.društva Svilaja.

Location: Općina Kijevo, Šibensko-kninska županija, 22310, Hrvatska

Ratni putevi na Dinari

Posted by jhabijan on 10 December 2010 in Croatian (Hrvatski)

dodana log dadoteka PU Dinarida i HGSS sa putevima i pozicijama kontejnera na Dinari.

Log datoteka je prikupljena autom

Location: Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Preostale razvrstane ceste

Posted by jhabijan on 20 November 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
- LC67089 i LC67090 u 100% duzine;
-LC67091 u punoj duzini;
ŽC 6154 oko 80% ali cijela na podrućju grada trilja.

Sa time su na kartu i spisak dodane sve državne,županijske i lokalne ceste te gradske ulice na podrućju cetinske krajine.

Location: Tarabnik, Općina Trilj, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Lokalne ceste

Posted by jhabijan on 15 November 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-LC 67008 i 67009 u Ogorju.
Log datoteka prikupljena garminom i autom.
Napomena:
-dovršiti cestu za Pribude prilikom snimanja cestw za Crivac

Location: Ljut, Koljani, Općina Muć, Splitsko-dalmatinska županija, 21206, Hrvatska

Mračna pećina

Posted by jhabijan on 14 November 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtana:
-planinarska staza od pl.doma Vuković do Mračne pećine preko Kekezovih staja,
-pl.stazu od Kurbegove jame do Mračne pećine,
šumski put od pl.doma do Kurbegove jame,
Kurbegovu jamu;
graničnu točku Kadijina bukva.
-LC67011

Log datoteka prikupljena pješke sa Garminom.

Location: Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Trovrs-Livanjsko polje-Čačvina

Posted by jhabijan on 7 November 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log dadoteka i ucrtano i popravljeno:
-šumski put od Vagnja do Rosnog dolca,
-planinarski put od Rosnog dolca do spoja sa putem od stare pl.kuče prema Goloj kosi,
-planinarski put od Kurtagića dolca do Trovrha,
-cesta u Livanjskom polju kroz sela ispod Kamešnice,
-granični prijelaz Kamensko,
-popravljena granična crta u tom području,
-LC 67049 od Vrpolja do Čačvine i D220.

Log datoteka prikupljena sa Garminom,pješke i autom.

Location: Miškovići, Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Karaula-pjeske

Posted by jhabijan on 30 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-planinarski put od pl.doma Sv.Jakov do Debelog brda-Karaule na 1251m.
Log datoteka prikupljena pješke i sa Garminom.

Location: G. Domjanovići, Općina Hrvace, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

Trilj

Posted by jhabijan on 25 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-Već duže vrime crtam objekte u Trilju pomoću dodatka PicLayer.
Aerofoto snimke su snimljene u vlastitoj režiji 16.07.2010.

Log datoteka je prikupljena avionom Cesna i Garminom.

Location: Trilj, Općina Trilj, Splitsko-dalmatinska županija, 21240, Hrvatska

Burnajaca-Garjata

Posted by jhabijan on 25 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano i popravljeno:
-put od Gole kose preko starog doma do planinarske kuče u Kurtagića dolcu
-povratno po markaciji i dužoj stazi;
-planinarski put od Kurtagića dolca preko Burnjaće do Garjate;
-jama ispod vrha Garjate.

Prikupljeno pješke po ljepom vremenu sa Garminom.

Location: Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Vrlika-plan.dom Sv.Jure-Prozor-Glavaš-Dinarić-Uništa-Cetina

Posted by jhabijan on 10 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i ucrtano:
-LC67006 od D1 do Otišica;
-šumskiput od Lemeša do planinskog sklonišza Sv.Jure na Svilaji;
-planinski put od crkve Sv.Jure u Maovicama do planinskog skloništa SvJure na Svilaji;
-put od ŽC6082 do utvrde Prozor iznad Vrlike;
-LC65016 Kijeva do granice sa BiH i dalje do Uništa;
-cestu do Glavaša do planinskog skloništa Glavaš;
-početak planinrskug puta na Dinaru do utvrdeGlavaš-Dinarić;
-utvrdu Dinarić;
-ŽC6083 od Kijeva do Cetine;
-LC65030 od Cetine do spoja na ŽC6082.

Log datoteka prikupljena Garminom sa autom i pješke.

Location: Općina Kijevo, Šibensko-kninska županija, 22310, Hrvatska

Kurtagića dolac

Posted by jhabijan on 10 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodane 4 log datoteke i ucrtano:
-pristupna šumska cesta sa Vagnja do Gole kose;
-pristupni šumski put od Vagnja do Rosnih dolaca;
-planinarska staza od Gole kose preko ruševina starog doma do Kurtagića dolca;
planinarski put od Kurtagića dolca do Tribića;
planinarski put od Kurtagića dolca do Gljeva.

Logovi su prikupleni auto i pješke sa Garminom te od strane Planinske udruge Dinaridi.Sljednji su dali dozvolu za koriščenje svig njihovih logova.

Location: Orguz, Grad Livno, Hercegbosanska županija, Entitet Federacija Bosne i Hercegovine, BiH

Sitno Gornje-dom na Mosoru

Posted by jhabijan on 4 October 2010 in Croatian (Hrvatski)

Dodana log datoteka i popravljeno:
-put od Sitnog Gornjeg do doma Umberto Girometta na padinama Mosora u dvije varijante.

Log dadoteka prikupljena pješke i sa Garminom GPSmap 60CSx.

Location: Gornje Sitno, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, 21292, Hrvatska