OpenStreetMap

OSM Azərbaycan dili

Posted by iAZISS on 27 December 2012 in Azerbaijani (Azərbaycan)

Axır ki,

AZ:Map Features

Xəritədəki obyektlər səhifəsinin karkas versiyasını qurtardım. Şablon kimi rus dilini götürmüşəm. Bütün RU linkləri AZ ilə əvəz etmişəm. Qalıb mətnləri tərcumə etmək.

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment