OpenStreetMap

אשדוד

Posted by arthurzam on 21 September 2013 in Hebrew (עברית). Last updated on 27 December 2013.

התחלתי בשרטוט הבניינים בכל העיר שלי, אשדוד. כמובן שבדרך אני בודק את כל הכבישים השונים, ומוסיף מסלולי הליכה שאני מכיר. # רובעים מוכנים: 1. כל רובע הקרייה - אנשים לפני כבר עשו את הרובע הזה בצורה מושלמת! 2. רובע ח החלק המערבי - גם כן אנשים לפני כבר עשו את הרובע הזה בצורה מושלמת!

רובעים שאני ממפה עכשיו:

 1. רובע ד - חלקים נרחבים ממנו מוכנים. נשאר רק החלק שמערבי לרוגוזין.
 2. רובע ג - חלקים נרחבים מאוד מוכנים. נשאר ממש קצת.
 3. רובע יב - מעט מאוד מוכן בינתיים.
 4. רובע יז - מעט מאוד מוכן בינתיים.
 5. רובע ח החלק המזרחי - מתקדם.
 6. רובע ה - יתקדם…
 7. רובע טו - החלק הדרומי כמעט מושלם. מתקדם מהר.

נמשיך בעבודה המסורה לשרטוט כל אשדוד!

הוספת מסלולי אוטובוסים הקיימים באשדוד:

קווים עירוניים:

 1. קו 8 ו-18 - רק כבישים מסומנים
 2. קו 4 ו-14 - רק כבישים מסומנים
 3. קו 10 - מוכן
 4. קו 12 - מוכן
 5. קו 21 - מוכן
 6. קו 11 - רק כבישים מסומנים
 7. קו 66 - מוכן
 8. קו 23 - מוכן

קווים בין-עירוניים:

 1. קו 17 של אפיקים בין אשדוד-גן יבנה מוכן בכל הכיוונים.
 2. קו 15 של אפיקים בין אשדוד-אשקלון מוכן בכל הכיוונים.
 3. קו 320 של אפיקים בין אשדוד-תל אביב מוכן בכל הכיוונים.
 4. קו 368 של מטרופולין בין אשדוד-באר שבע מוכן בכל הכיוונים.
 5. קו 360 של מטרופולין בין אשדוד-באר שבע מוכן בכל הכיוונים.
 6. קו 348 של מטרופולין בין אשדוד-באר שבע מוכן בכל הכיוונים.
 7. קו 37 - רק הכבישים מסומנים אולם חסר החלק של תחנה מרכזית רחובות.
 8. קו 220 של אפיקים בין אשדוד-רחובות מוכן בכל הכיוונים.

Login to leave a comment