OpenStreetMap

Stacja Antarktyczna Arctowski - pozycjonowanie obiektów zgodnie z danymi GPS

Posted by Yazhubal on 20 July 2017 in Polish (Polski)

Niedawno z ciekawości przeglądałem ten rejon Antarktyki, zauważyłem nie pasujące ścieżki GPS do widniejącej linii brzegu, na początku myślałem iż jest to ślad z dopływających statków czy łódek. Baza ta jest bardzo często odwiedzana przez turystów jak i załogi przepływających statków. Jednak postanowiłem sprawdzić czy przypadkiem obiekty nie są umieszczone “na oko”. Jak się okazało mapa Bing jest tak złej jakości iż na fotografii nie widać zarówno dobrego odwzorowania linii brzegowej jak i żadnego z budynków. Obecne budynki zostały natrasowane na podstawie dostępnej mapy w JPG, mocno nie aktualnej. Postanowiłem poszukać danych geologicznych czy też pomiarów geodetów z tego rejonu. Natknąłem się na pracę badawczą: “Geodezyjne prace pomiarowo-badawcze wykonane przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach XXXIX Polskiej Wyprawy Antarktycznej na Wyspie Króla Jerzego”. Kierownik pracy: dr inż. Marcin Rajner, Wykonawcy: dr inż. Krzysztof Bakuła, dr inż. Marcin Rajner, mgr inż. Sławomir Łapiński, mgr inż. Maria Kowalska, mgr inż. Mariusz Pasik. Jak się okazało, praca badawcza zawiera liczne dane GPS oparte o wyniki z wysokiej jakości aparatury pomiarowej.

Jako punkt nawiązania osnowy do globalnego układu odniesień wybrano zastabilizowany na betonowym słupie Punkt Jasnorzewskiego (JAS1), na którym w przeszłości prowadzono obserwacje astronomiczne (Rys. 4). Jego pozycję określono w oparciu o dwufazowe statyczne obserwacje GNSS zarejestrowane odbiornikiem Topcon HiPer Pro w interwale 30-sekundowym w dniu 14.03.2015 r. w trakcie 12-godzinnej sesji pomiarowej. ( strona 6 publikacji).

Poprzez plugin JOSM narzędzie Lat/Lon naniosłem dane kilku punktów dzięki którym poprawnie określiłem położenie najważniejszych obiektów.

  1. Punkt Lat2 (strona 13 publikacji) 62o 09’ 29.20219’’S, 58o 27’ 57.60892’’W
  2. Maszt meteorologicznej stacji pomiarowej 62 09 33.860158 S, 58 28 05.884617 W
  3. Środek krzyża mogiły Włodzimierza Puchalskiego 62 09 48.551369 S, 58 28 09.525487 W

To pozwoliło mi ustalić iż obiektyw OSM wymagają przesunięcia o ponad 20m na północ i około 50m na zachód. Po przesunięciu obiektów ślady GPS zaczęły pasować do ścieżki wzdłuż wybrzeża oraz dookoła latarni morskiej. Teraz trzeba poczekać na update linii brzegowej gdyż jak widać po zmianie położenia obiektów widoczna rozbieżność. Arctowski OSM Oraz zbieżność GPS po edycji: GPS track Jak widać pozostała również kwestia naniesienia poprawnych nazw obiektów, torfowisko - mszarnik jest pod nazwą “Ogrody Jasnorzewskiego” jeziorka nie mają nazw, były błędnie opisane. Budynki nazwane zgodnie z informacją dostępną w Internecie. Poprzez postępującą erozję jak podają badacze na Stacji Arctowski, zmieniła się na tyle iż w najwyższym stanie jest o niemal metr od głównego budynku bazy.

Budynki natrasowane dzięki danym skanów laserowych z publikacji oraz mapom dostępnym w Internecie jak i fotografiom bazy. Laser Scan Arctowski Materiały wykorzystane do korekty mapy pochodzą z pracy naukowej opublikowanej w Polar Record: Pasik, M., Kowalska, M., Łapiński, S., Rajner, M., & Bakuła, K. (2017). Large-scale map and 3D modelling of the Henryk Arctowski Polish Antarctic Station. Polar Record, 53(3), 280-288. doi:10.1017/S0032247417000122. Abstrakt pod linkiem: https://doi.org/10.1017/S0032247417000122

Login to leave a comment