OpenStreetMap logo OpenStreetMap

Tomáš Hofman's Notes

Notes submitted or commented on by Tomáš Hofman

« Previous | Page 1 | Next »

Id Creator Description Created at Last changed
closed 678952 Mar4s

Přestavba křižovatky, přeložení koryta řeky

closed 1197041 Mateusz Konieczny

tu serio jest chodnik z wyznaczoną po nim trasą dla koni?

closed 299714 JuraF

vede tu jen jeden most a jedna lávka (na straně blíž k VM) turistická značka a cyklotrasa vedou po mostu pro auta... není propojen přechod na straně parku s chodníkem vedoucím na lávku (to myslím není ani ve skutečnosti:)

« Previous | Page 1 | Next »