OpenStreetMap

Rogaland fylkeskommune Jørn Sigurd Vathne

Mapper since:
January 16, 2023

[AKTIV]

For å sikre kvaliteten på GIS- analyser, og at reisende med kollektivtransport får korrekte veibeskrivelser, arbeider Samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommunen (Enhet Transport og mobilitet) med å kvalitetssikre gangvegnettet i sentrale områder på Nord-Jæren.

Se mer på https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rogaland_fylkeskommune