OpenStreetMap

Trazado pendente: Estradas da provincia de Lugo

Posted by Quique C on 11 May 2010 in Galician (Galego)

CG-2.2 (Corredor Nadela-Sarria)
* Enlaces Sarria-norte, Sarria-sur, Sarria-centro

CP-57-04
* É a estrada que vai de Sarria a Samos por Pintín
* Comprobar a súa denominación, quizá debería ser LU-P-5704
* Completar o seu treito final ata Samos e verificar no posible o resto do trazado

DP-1611 (O Corgo-O Corgo)
* Completado o seu trazado dende O Corgo-N-VI ata o O Corgo-N-VI (é circular). Faltan as rotondas partidas en algúns cruces (polo menos no cruce coa LU-612)
* Verificar a súa denominación. Entendo que debería ser LU-P-1611, sen embargo a denominación que aparece nos puntos quilométricos da propia estrada é DP-1611, o que parece corresponder ó estilo antigo de nomenclatura.

LU-115 (Outeiro de Rei a Castro Ribeiras de Lea)
* Falta o trazado completo desta estrada

LU-232 (Lugo a Friol)
* Cambiar a denominación que aparece no mapa (LU-2101) esta via é unha estrada que parte de Friol en dirección a Parga-Guitiriz. Quen trazou a vía debeunas facer xuntas e trabucouse

LU-234 (Ramil N-VI a Cotá Friol)
* Falta o trazado completo

LU-530 (Lugo-A Fonsagrada)
* Comprobar o seu trazado, en especial a partir de Baleira.
* Comprobar o punto no que se xunta coa LU701

LU-541
* Falta conectar esta estrada coa N-VI en Rábade, no que debería ser unha travesía, hai que confirmalo.
* Tamén falta rematala en Vilalba onde queda desconectada salvo pola conexión coa circunvalación (N-640)

LU-613 (Portomarín-O Páramo)
* Ten un trazado preliminar. Hai que saber ata onde chega exactamente.
* En realidade esta estrada non chega ata O Páramo, senon que ten un trazado duns 6 qm e logo convírtese na LU-P-43-02

LU-614 (Pobra de San Xulián-???)
* Esta estrada ten o seu qm 0 xunto ó paso a nivel de Pobra de San Xulián (o mais próximo a Lugo). Non sei por onde continúa. Sei que non é a estrada que vai a Baralla. Pode ser a que vai a San Xoán de Muro e continúa hacia Armea-LU-622

LU-621 (Pobra de San Xulián-Barralla)
* Falta o seu trazado case completo, e o que hai está sen denominación.

LU-622 (Corbelle-Láncara)
* Falta o seu trazado completo

LU-633 (Pedrafita do Cebreiro-Ventas de Narón)
* Axustar a súa denominación xa que esta estrada agora comprende o treito Sarria-Ventas de Narón que antigamente pertencía á Estrada Becerreá-Ventas de Narón. Esta última estrada é a que aparece rotulada no mapa como C-535.
* Hai unha continuación dende Ventas de Narón ata a N-547 preto de Palas de Rei, pero creo que xa é outra estrada.

LU-636 (Sarria-Becerreá)
* Este é nome do treito entre Sarria e Becerreá da antiga C-535 Becerreá-Ventas de Narón
* Verificar o trazado, especialmente entre Sarria e Saa, xa que foi reformada hai relativamente pouco

LU-701 (Fonsagrada-Alto do Acevo)
* Está trazada, hai que repasar o trazado, delimitala e etiquetala
* É amarela (tertiary)

LU-710 (Baleira-Meira ou Meira-Baleira)
* Esta estrada está trazada, hai que delimitala e etiquetala. É verde (secondary)

LU-750 (Baleira-Baralla)
* É verde (secondary)

LU-934 (Friol-Sobrado dos Monxes [Tramo lucense])
* Non parece que estea especificada a denominación da vía no treito lucense
* O trazado parece mellorable

LU-2101 (Friol-Xermade?)
* Esta estrada presenta varios tramos inconexos, unha discontinuidade está preto de Parga (creo) coincidindo co paso da vía do tren e outra cerca de Xermade. O que non estou seguro é se tódolos treitos pertenecen á mesma estrada, pero continuidade entre eles parece que si debería haber.

LU-P-2904 (Conturiz-O Paramo?)
* Completar o seu trazado dende Conturiz-N-VI ata o cruce coa LU-P-1608
* Continuar o seu trazado ó sur do cruce coa DP-1611

LU-P-2922 (Nadela-LU-530)
* Estrada de Nadela ó quilómetro 6 da LU-530.

LU-P-4302 (LU-P-43-02-O Páramo)
* Está sen trazar
* Esta estrada vai dende o punto onde a LU-613 remate ata O Páramo, nun cruce coa LU-P-4304 moi preto de onde esta remata.

LU-P-4304 (A Probra de San Xulián-O Páramo)
* Está sen trazar
* Parte da LU-546 e chega a O Páramo, finaliza (penso) moi preto do cruce coa LU-P-2904 (de feito creo que é no cruce con un treito antigo desta estrada, que agora ten unha pequena variante no seu treito final)

N-540
* Completar enlaces coa estrada Lugo-Friol (esta estrada está mal etiquetada no mapa como LU-2101)

N-634
* Reformar o treito Baamonde Vilalba, que ten un trazado excesivamente sinuoso e con cruces coa A-8 que creo que non existen.
* Completar a circunvalación de Vilalba.

ESTRADAS SEN DENOMINACIÓN OU DE DENOMINACIÓN DESCOÑECIDA

* Estrada de Oural ó Incio (Godral)
* Estrada de Castroncan-LU-633 a Cruz de Incio
* Estrada de Callás-LU-546 ata a estrada anterior preto de Castroncán
* Estrada de Samos-LU-633 a Louzara
* Estrada Quiroga-Folgoso-Seoane-LU-633 (poida que a partir de seoane sexa outra estrada)
* Estrada O montés(C-535)-Céltigos-Armea de abaixo (únese á LU-622)
* Estrada de Lugo a Ombreiro

Login to leave a comment