OpenStreetMap

Minimum znakowania POI

Posted by Piotr Strębski on 3 January 2019 in Polish (Polski)

Z doświadczenia mapowania, jak również funkcjonowania aplikacji nawigacyjnych korzystających z danych OpenStreetMap, nasuwa się podstawowy wniosek w zakresie minimum znakowania (“tagowania”) obiektów POI (punktów zainteresowania), by były możliwie dobrze wyświetlane i wyszukiwane przez te aplikacje, jak również by z punktu widzenia użytkownika map pełniły możliwie najlepszą funkcję. Abstrahując od poprawnego umieszczenia fizycznego danego punktu na mapie (dokonania jego “geolokalizacji”) - co powinno być oczywiste dla każdej osoby mapującej - ze swej strony proszę o KAŻDORAZOWE (=ZAWSZE) dodawanie następujących znaczników (tagów) do obiektu:

  • name= - klucz ten określa nazwę danego punktu (np. nazwę restauracji, urzędu, sklepu itp.),
  • amenity= - określa on rodzaj punktu (czy restauracja, czy urząd, czy komisariat policji itp.),
  • addr:street= - określa nazwę ulicy, przy jakiej punkt się znajduje,
  • addr:housenumber= - określa numer budynku, w którym znajduje się dany punkt,
  • addr:postcode= - określa kod pocztowy danego punktu,
  • addr:city= - określa nazwę miejscowości, w której znajduje się dany punkt,
  • contact:email= - określa adres e-mail, kontaktowy do danego punktu,
  • contact:phone= - określa numer telefonu, kontaktowy do danego punktu,
  • contact:website= - określa stronę internetową danego punktu (jeśli tenże takową posiada).

Utrzymanie tego minimalnego zestawu znakowania dodawanych punktów ułatwi życie wszystkim - twórcom mapy, jak i jej finalnym konsumentom :-) Dzięki nim będą mogli nie tylko poprawnie doń trafić, ale także móc się uprzednio skontaktować z danym miejscem lub zweryfikować (poprzez stronę internetową), czy dane miejsce jest dlań odpowiednie. Przyjemnego mapowania!

Comment from Verdizulo on 1 March 2019 at 22:49

Według tego wątku na forum dane adresowe powinniśmy przypisywać do budynków (lub osobno); adres użytkownik może wygenerować klikając prawym => “pokaż adres”, program OsmAnd również potrafi automatycznie wygenerować adres, jedynym sensownym znacznikiem jest “addr:door” (numer lokalu).

Czy dodawanie contact:email ma sens, jeżeli punkt ma stronę internetową?

Login to leave a comment