OpenStreetMap

Punkty zainteresowania (POI) w Warszawie (szkic do rozwinięcia)

Posted by Piotr Strębski on 3 January 2019 in Polish (Polski)

Poniższa lista ma za zadanie pomoc w tworzeniu, monitoringu kompletności i kontroli zmian określonych punktów zainteresowania na terenie Warszawy, punktów o charakterze instytucji publicznych (niekomercyjnych), przeznaczonych dla mieszkańców i turystów. Lista jest o charakterze szkicowym, do dalszego rozwijania wraz z realizacją zadań, którym ma służyć.

Administracja:

Organy i instytucje państwowe:

Edukacja:

Kultura

Inne ważne

Ewentualne propozycje poprawek i/lub innych kategorii POI proszę zgłaszać w komentarzach. Dziękuję!

Login to leave a comment