OpenStreetMap

General access

Posted by Niels Beck on 17 July 2012 in Danish (Dansk)

Visse veje bag Diagonissestiftelsen incl. "Den hvide by" er for nylig blevet markeret med "privat access". Jeg har ændret det til "general access". Access drejer sig som jeg forstår det om adgang og ikke ejerforhold til vejen. De fleste veje er ikke markeret for access.

Leave a comment

Parsed with Markdown

 • Headings

  # Heading
  ## Subheading

 • Unordered list

  * First item
  * Second item

 • Ordered list

  1. First item
  2. Second item

 • Link

  [Text](URL)
 • Image

  ![Alt text](URL)

Login to leave a comment